Nauczyciel – wymagania i obowiązki w pracy w szkole 

0
842
nauczyciel

W dzieciństwie wiele osób wzór do naśladowania stawia nauczycieli. Kiedy dzieci mają szansę obserwować taką pracę z bliska, bardzo często sami chcieliby w przyszłości wykonywać ten zawód. Sporo zmienia się z wiekiem, jednak niektórzy od dzieciństwa że zarażeni pasją nauczania kształtują się w tym kierunku. Z jakimi obowiązkami wiąże się praca w szkole? Jak wygląda praca nauczyciela? Odpowiadamy! 

Przeczytaj też: https://www.fachowcy.pl/blog/praca-nauczyciela-jak-wyglada-wymagania-obowiazki/ 

Czy nauczyciel to trudny zawód? 

Sporo z nich posiada tendencję do dostrzegania jedynie część obowiązków, które spoczywają na rękach nauczycieli. Tymczasem praca w szkole nie polega jedynie na prowadzeniu lekcji. Do obowiązków należy dodać również przygotowanie materiałów na lekcje, pisanie treści do sprawdzianów czy pomoc w zorganizowaniu wycieczek innych wydarzeń z życia szkoły. W taki sposób oprócz obowiązków prowadzonych podczas godzin lekcyjnych i pracy bezpośredniej z uczniami, nauczyciele muszą pracować również poza godzinami pracy w własnych domach. Ogromna część społeczeństwa nie zauważa jednak tego poświęcenia. Stąd pojawia się też wiele nieprawidłowych tez, które zostały stawione na temat pracy nauczyciela. 

Urlopy i dni wolne 

Niektórzy nie dostrzegają wszystkich obowiązków, z którymi na co dzień muszą mierzyć się nauczyciele. Zauważają natomiast roszczenia nauczycieli oraz jedynie szereg przywilejów, takich jak dwa tygodnie ferii czy dwa miesiące wakacji, a także wszystkie wolne święta. Tak, jak najbardziej wielu nauczycieli może pozwolić sobie na taki komfort, jednak miejmy świadomość, że ich plan pracy musi być dostosowany do wymagań oświatowych. Nie mogą mieć sami zadecydować o urlopie. Wybierając pracę nauczyciela musimy mieć świadomość, że tryb pracy zasadniczej części będzie uzależniony od potrzeb naszych uczniów. Nie będziemy mogli zostawiać ich na dłużej w ciągu roku. 

Praca nauczyciela – jak wygląda? 

Każda osoba, która chodziła do szkoły nie okazję przyjrzeć się temu jak wygląda praca nauczyciela. Zasadniczo każda lekcja trwa 45 minut. Po niej następuje dzwonek na przerwę. W takim czasie nauczyciel albo pełni dyżur na szkolnym korytarzu, albo udaje się do pokoju nauczycielskiego. Przerwa dla uczniów nie jest więc równoznaczna z przerwą dla nauczyciela. 

Nauczyciel na początku lekcji sprawdza obecność, a później w zależności od stylu pracy przystępuje do weryfikacji poziomu wiedzy uczniów oraz sprawdzenia zadanych prac domowych. Sprawdzenie wiedzy może polegać na odpytaniu jednej lub kilku osób do odpowiedzi i zadania pytań dotyczących zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach. Inną metodą jest przeprowadzenie sprawdzianu czy kartkówki. Mogą one występować w formie zapowiedzianej lub niezapowiedzianej. Wprowadzenie niezapowiedziane kartkówki pozwala na zorientowanie się, na ile wiedza, którą przekazuje uczniom jest przez nich przyswajana. 

Obowiązki nauczyciela 

Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest tłumaczenie trudnych zagadnień, a także wyjaśnienie skomplikowanych pojęć. Nauczyciel przekazuje swoją wiedzę w sposób usystematyzowany. Każda lekcja poświęcona jest innemu zagadnieniu. Wszystkie tematy wpisany do dziennika. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dziennika, zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Dane zostają wpisywane do dziennika na dowód, że lekcja została przeprowadzona. Ważnym elementem pracy jest ocenianie uczniów. Bardzo istotny jest również wychowanie uczniów, służenie radą oraz pomocą zawsze wtedy, kiedy uczniowie jej potrzebują. 

Zobacz też: http://www.kobiecymokiem.pl/weterynarz-ile-zarabia/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ