Przystąpienie do długu kredytowego

0
814
Przystąpienie do długu kredytowego

Czym jest przystąpienie do długu kredytowego? Przystąpienie do długu polega na tym, że do głównego kredytobiorcy dołącza osoba trzecia jako dłużnik solidarny. Dotychczasowy dłużnik wciąż posiada obowiązek obsługi i spłaty zadłużenia, a dłużnik solidarny odpowiada za nie jak za swoje własne. Bank może zgodzić się na taką formę zabezpieczenia, jeżeli fakt jego posiadania zwiększa zakres odpowiedzialności za regulację długu. Często stosuje się je w przypadku związków małżeńskich lub partnerskich. Może zdarzyć się sytuacja w której początkowo obrane zabezpieczenia okazują się niewystarczające w momencie rewizji kredytu przez bank. Zażąda on wtedy czegoś dodatkowego, i wtedy często stosuje się przystąpienie do długu. Osoba będąca dłużnikiem solidarnym powinna zadbać o to, by pierwotny kredytobiorca dokonywał regularnych wpłat z tytułu rat. W przeciwnym razie to na niej spocznie obowiązek regulowania zobowiązania. Jest to jedna z częściej stosowanych form zabezpieczania kredytów w Polsce, zaraz obok hipoteki oraz poręczenia.

www.edukacjainformacyjna.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ