Notariusz

0
1183
Notariusz

Notariusz to osoba zajmująca się tworzeniem aktów notarialnych i innych czynności notarialnych, która jest powoływana przez ministra sprawiedliwości.
Jego działalność reguluje m.in. ustawa z 14 lutego 1991 roku, według której notariusz jest osobą zaufania publicznego, dzięki czemu ma prawo do ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Jakie funkcje pełni notariusz?

Po pierwsze, zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia. Do jego obowiązków należą czynności odnośnie europejskiego poświadczenia spadkowego, spisywanie protokołów związanych z przebiegiem aukcji, czy z zgromadzeń spółek prawa handlowego, przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach, czy pieniędzy. Oprócz tego sporządza protesty weksli i czeków, projekty aktów, oświadczeń i tego typu dokumentów, a także składa stosowne prośby o wpisy w księdze wieczystej. Warto dodać, że w 2009 roku powstał system informatyczny, który umożliwia prowadzenie Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, ze względu na przekazaniu notariuszom kompetencji odnośnie prawa spadkowego.

Ograniczenia, które obowiązują notariusza

Nie może on podejmować żadnych, dodatkowych zajęć, które przeszkadzałyby mu w pełnieniu obowiązków, dotyczy to głównie zatrudnienia w handlu, przemyśle, ale także pośrednictwa w interesach. Nie może podejmować innej pracy, bez zgody rady izby notarialnej, poza byciem pracownikiem w charakterze naukowo-dydaktycznym, naukowym lub dydaktycznym. Możliwe jest natomiast tworzenie działalności dwóch i więcej notariuszy w ramach spółki cywilnej lub partnerskiej, z ograniczoną możliwością kształtowania odpowiedzialności.

Pozostałe obowiązki

Notariusz wykonując swoją pracę jest zobowiązany do zapewnienia należytego zabezpieczenia praw i interesów obydwu stron. Musi dbać o zgodne interesy stron czynności prawnych. Jest zobowiązany do płacenia podatków Skarbowi Państwa w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn. Poza tym w określonych przypadkach, oddaje do sądu część opłat. Musi on dostarczać organom podatkowym wypisy aktów i informacje na tematy, które dotyczą czynności objętych obowiązkami podatkowymi.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ