Jak zapłacić podatek pcc przez internet?

0
5260
Jak zapłacić podatek pcc przez internet?

Podatek pcc to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnej. W Polsce jest to obowiązkowa opłata skarbowa, którą trzeba uregulować od dokonania czynności prawnych, na które nie został nałożony podatek VAT. Wysokość podatku cywilnoprawnego jest różna i zależna od podstawy opodatkowania i może wynosić 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 19 zł.
Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeśli ich przedmiotami są:
– rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– rzeczy lub prawa majątkowe wykonane poza granicami w sytuacji, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność cywilnoprawna została wykonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z artykułem 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku podatek pcc należy opłacić w sytuacji:
– umowy zamiany oraz sprzedaży rzeczy i praw majątkowych ( w przypadku sprzedaży podatek pcc opłaca kupujący a przy zamianie obie strony)
– umowy dotyczącej pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych, co do gatunku ( w takiej sytuacji płaci pożyczkobiorca)
– umowy dożywocia (podatek opłaca nabywca nieruchomości)
– umowy o podziale spadku lub zniesieniu współwłasności (opłaca osoba nabywająca rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności)
– ustanowienia hipoteki (płaci osoba, która złożyła wniosek o ustanowienie hipoteki)
– umowy depozytu nieprawidłowego (opłaty ponosi przechowawca)
– umowy spółki (płacą wspólnicy)
Podatek pcc należy opłacić również w razie zmiany wyżej wymienionych umów, gdy zmiany powodują podwyższenie opodatkowania. W sytuacji, kiedy podatek pcc ciąży na kilku podmiotach lub stronach to płacą one podatek solidarnie.
Czas na opłacenie podatku wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. Wyjątek stanowi pobieranie podatku od płatnika. Możliwe są trzy formy płatności podatku pcc:
– w formie drukowanej dostarczonej osobiście lub listem poleconym do urzędu skarbowego
– za pomocą internetu na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego (jest to e-deklaracja) pomijając e-podpis. Podatnik może wysłać wniosek internetowo podpisując go pięcioma danymi definiującymi go przed Urzędem Skarbowym. Z tej formy składania wniosku nie mogą skorzystać podmioty będące spółkami prawa handlowego, spółki cywilnoprawne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, fundacje oraz stowarzyszenia.
– za pomocą internetu na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego (e-deklarację) wykorzystując podpis kwalifikowany
Jak zapłacić podatek pcc przez internet?
Aby móc wysłać podatek od czynności cywilnoprawnych należy przez internet należy:
1. Pobrać program e-Deklaracje i zainstalować go na komputerze. Nie wymaga on specjalnych certyfikatów i profilu zaufania.
2. Znaleźć i wypełnić formularz PCC-3
3. Wysłać go do urzędu skarbowego
4. Podatek zapłacić przelewem na konto urzędu
We wniosku należy podać następujące dane:
– identyfikator podatkowy NIP lub PESEL
– pierwsze imię
– nazwisko
– datę urodzenia
– kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub corocznym rozliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja. Można wpisać również zero („0″) w sytuacji, gdy za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składane są deklaracje nie zostało złożone żadne zeznanie lub coroczne obliczenia podatków.

www.batfinanse.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ